Logo SwedNess

SwedNess receives extended funding from SSF

The Swedish Foundation for Strategic Research (SSF) has decided to extend the funding of the SwedNess research school by 100 million SEK until 2025. 

The funding ensures a five-year extention of the research school and will be used to finance 20 new doctoral projects within SwedNess, according to the director Martin Häggblad Sahlberg. An interview with director Martin Häggblad Sahlberg can be found on below.
More information regarding the funding of SwedNess can be found on the SSF website.

Forskarskolan SwedNess får förlängd finansiering

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) har beslutat att förlänga finansieringen till forskarskolan SwedNess med 100 miljoner kronor fram till 2025. SwedNess forskar om neutronspridning och är ett samarbete mellan sex svenska lärosäten, där Uppsala universitet har en koordinatorroll.

SwedNess bildades 1 augusti 2016 genom en finansiering på 120 miljoner kronor från SSF. Nu har SSF beslutat att dela ut ytterligare 100 miljoner kronor till forskarskolan.

– Medlen ska användas för att finansiera tjugo nya doktorandprojekt inom SwedNess, berättar projektledare Martin Häggblad Sahlberg, professor vid institutionen för kemi vid Ångströmlaboratoriet.

Förlängs med fem år

Framförallt säkrar finansieringsbeslutet en femårig förlängning av forskarskolan och det fortsatta arbetet mot det övergripande målet med SwedNess – att träna nästa generations svenska forskare inom neutronspridning. Denna forskningsmetod spänner över flera vetenskapsområden, från kemi och fysik till medicin och arkeologi.

– Neutronen interagerar med materia på ett unikt sätt, vilket gör det möjligt att se saker med neutronspridning som är osynligt för andra analysmetoder. Själv använder jag neutronspridning för att bland annat mäta med magnetiska strukturer i nya legeringar samt att studera vätelagring i energimaterial.

Forskningen koordineras från Uppsala

SwedNess är ett stort projekt med sex deltagande lärosäten och cirka 40 doktorander. Uppsala universitet, som även är koordinator för forskarskolan, samarbetar med Linköpings universitet, KTH, Chalmers, Lunds universitet och Stockholms universitet och inom projektet hålls bland annat gemensamma kurser och konferenser. Martin Häggblad Sahlberg betonar även den internationella aspekten:

– Eftersom det för närvarande inte finns någon fungerande neutronspridningsanläggning i Sverige innebär detta projekt ett rikt samarbete med andra neutronspridningsanläggningar i Europa och övriga världen.

Men en helt ny forskningsanläggning ska nu byggas i Lund och är planerad att öppna 2025.

– Den europeiska spallationskällan, ESS, blir världens kraftfullaste neutronkälla och kommer att möjliggöra banbrytande framsteg inom bland annat materialforskning, säger Martin Häggblad Sahlberg.

Uppsala University logo
Uppsala University logo
Uppsala University logo
Uppsala University logo
Uppsala University logo
Uppsala University logo